Porto a okolí

Na severozápadě Portugalska se při pobřeží Atlantiku rozkládá velké, asi miliónové město Porto. Je druhým největším městem v zemi a patří k jedněm z nejnavštěvovanějších cílů. Právě tato metropole dala název celému státu a také tradičnímu místnímu produktu, kterým je chutné alkoholizované Portské víno. 

Popis města Porto

Porto leží u ústí řeky Douro do Atlantského oceánu, okolo něj se rozkládá jedna z nejvíce průmyslových oblastí Portugalska. První dochované zmínky o Portu pocházejí ze 4. století, kdy byla oblast pod nadvládou Římské říše. V té době se zde nacházela města dvě – Portu a Cale. Jejich spojením došlo k vytvoření jednoho města s názvem Portucale, které dalo následně jméno celému Portugalsku. Kromě moře, architektonických skvostů a křivolakých uliček zde najdete také rušné obchodní bulváry, kina i noční kluby. Porto je zkrátka městem mnoha tváří. V samotném Portu dnes žije okolo 420 tisíc obyvatel, celá aglomerace však čítá asi milion obyvatel.

Historické centrum Porta nazývající se Ribeira bylo v roce 1996 zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví organizace UNESCO. Čtvrť Ribeira se rozkládá podél říčního břehu, je protkána úzkými klikatými uličkami a doplněna mnoha podloubími. Panuje zde unikátní atmosféra starých časů, ale jak je vidět, Portugalci se příliš o tyto historicky ceněné domy nestarají. Mnoho z nich je tak ve velmi špatném stavu, jiné teprve prochází rekonstrukcí. Městu vévodí katedrála Sé z 12. století tyčící se na kopci Penaventosa, která však v minulosti prošla mnoha stavebními úpravami a z toho důvodu dnes postrádá jednotný styl. Působí tak poněkud nesourodě, ale může se pochlubit několika ceněnými architektonickými prvky. Součástí katedrály je kaple Capela de Sao Vicente. 

Působivé je také okolí katedrály, kde jsou rozesety nejrůznější památky, jako je například kostel Santa Clara či železniční nádraží Sao Bento pocházející z přelomu 19. a 20. století. Nádraží je významnou technickou i uměleckou památkou města. Pokud se vydáte do čtvrti Barredo, budete moci obdivovat malá náměstíčka a křivolaké uličky, prohlédnout si renesanční jezuitský kostel Igreja dos Grilos nebo muzeum portugalského básníka Guerry Junqueira. V centru Porta se rozprostírá náměstí Svobody (Praca de Libertade) s dominantní radnicí doplněnou 70 metrovou zvonicí. Hlavní tepnou je Avenida dos Aliados lemovaná úřady, obchody a občerstvovací zařízení.

K unikátům Porta patří také Arabský sál, který je napodobeninou španělské Alhambry, nebo burza Bolhao pocházející z 12. století. Malebný a nepříliš výrazný kostelík Igreja Romanica de Cedofeita z 12. století je nejstarší stavbou ve městě. Vyrostl v místě, kde sv. Martin v 6. století obrátil krále Theodomira na křesťanskou víru. Naopak nepřehlédnutelný je oválný kostel Igreja dos Cléricos se 75 metrů vysokou věží Torre dos Cléricos. Vznikl v 18. století a věž, která je nejvyšší v Portugalsku, k němu byla přistavěna v letech 1756 až 1763. 

Zájemci o historii a dějiny města by měli navštívit Muzeum sakrálního umění a archeologie umístěné v budově kláštera Cvrčků ze 17. století. Jedinečná je také portská veřejná knihovna vlastnící přes 400 tisíc svazků. Mezi nimi najdete více než tisícovku rukopisů z 16. století. Porto je rovněž centrem vzdělanosti, nachází se v něm stará univerzita. Oázami klidu jsou četné parky a zahrady plné vzácných dřevin. Pro město jsou charakteristické také mosty klenoucí se přes řeku Douro. V roce 1877 byl vystavěn celokovový železniční most Ponte de Dona Maria, roku 1886 zase silniční most Ponte de Dom Luis I.